Kredytowanie szpitali jest podróżą, a nie celem

W obecnym scenariuszu, stan jest największym motorem gwoli każdej firmy, żeby oprzeć się sukces. Jakość pozostaje w sercu każdej firmy. Opieka zdrowotna jest jedną spośród takich branż, dokąd forma opieki nie przypadkiem egzystować narażone na krzywda wewnątrz wszelką cenę. Krajobraz opieki zdrowotnej w Indiach jest wielce dynamiczny zaś działa w środowisku o szybkich zmianach społecznych, gospodarczych tudzież technologicznych http://www.guzniczak.eu. Dość nagminnie słyszymy o słabej opiece ponad pacjentem, zaniedbaniach, przypadkach readmisji, zakażeniach szpitalnych, nieefektywnych placówkach, nieodpowiednich zasobach, niehigienicznym środowisku. W związku spośród tym postać usług medycznych staje się koniecznością, a uwierzytelnienie jest jedynym rozwiązaniem tego problemu!

Akredytacja jest procesem oceny stosowanym za pomocą organizację opieki zdrowotnej w celu uzyskania dostępu zaś poprawy jakości, wydajności tudzież skuteczności. Technecon Healthcare, w charakterze doradca szpitala, pomaga organizacji opieki zdrowotnej w wypełnieniu tej luki poprzez wewnętrzną ocenę obiektów i procesów szpitala w celu oceny jego gotowości akredytacyjnej, i plus pomaga w przygotowaniu dokumentacji zgodnej spośród normami akredytacyjnymi, gdy również prowadzi za sprawą bieg akredytacji http://www.fleszar.eu. Nadrzędnym celem szpitala jest zapewnienie wysokiej jakości opieki, bezpiecznych usług zdrowotnych natomiast skrócenie czasu pobytu w szpitalu.

Kto przypuszczalnie się ubiegać o akredytację?

Każda organizacja opieki zdrowotnej, która teraz funkcjonuje
Chętni do przyjęcia odpowiedzialności za poprawę jakości opieki
Preferowana jest organizacja zarejestrowana bądź licencjonowana za pomocą odpowiednie władze.
Proces Akredytacji:
Ocena wniosku zgodnie z ustalonymi standardami
Badanie nim oceną
Badanie oceniające
Przegląd zaleceń organu oceniającego za pomocą Komitet Akredytacyjny
Badanie ponownej oceny
Zbadanie aktualnych procesów natomiast standardów jakościowych szpitala
Określenie standardów http://www.brozda.eu jakości oraz parametrów wymaganych do akredytacji
Porównanie standardów akredytacyjnych z procesami obecnie stosowanymi przy użyciu szpital
Analiza a specyfikacja luk
Zidentyfikować obszary wymagające poprawy

Oprócz wyżej wymienionych punktów, menedżerowie najwyższego szczebla powinni podjąć inicjatywę w tworzeniu chęci między pracowników, dać możliwość odpowiednie szkolenia w celu wszystkich pracowników i dać możliwość odpowiedzialność spośród ich okolica oraz inspirować natomiast katalizować administracja zmianą.

Korzyści spośród akredytacji szpitali:

Poprawa jakości opieki, bezpieczeństwa pacjentów, tudzież tym samym zintensyfikowanie doświadczenia pacjentów http://www.chodak.eu.
Zmniejsza niebezpieczeństwo wystąpienia zdarzeń niepożądanych
Poprawa środowiska pracy w celu personelu, co skutkuje wysoką produktywnością
Zwiększa szansę na akredytację spośród ubezpieczeniem a stronami trzecimi.
Zapewnia wiara oraz pełne przekonanie wśród pacjentów w poprzek przyrzeczenie im dostępu aż do dobrej jakości opieki, infrastruktury itp.
Zwiększa liczbę odwiedzin pacjentów, co prowadzi aż do zwiększenia przychodów
Przewaga konkurencyjna ponad szpitalami nieakredytowanymi

Szpitale akredytowane muszą non stop stawiać jakość opieki http://www.przyjemski.eu i gwarantować adekwatność z normami jakości. Jeśli w trakcie procesu akredytacji zrzeszenie akredytująca otrzyma informacje, że informacja jednostka w znacznym stopniu nie spełnia obowiązujących standardów, dopiero być może zostać podjęta orzeczenie o ponownym badaniu bądź cofnięciu akredytacji. Podczas gdy wybieg do akredytacji nie jest łatwa aż do pokonania, całość czego potrzebuje owo ciągłe wysiłki w celu osiągnięcia długoterminowych korzyści.

Related Posts