Kredytowanie szpitali jest podróżą, natomiast nie celem

W obecnym scenariuszu, jakość jest największym motorem dla każdej firmy, tak aby oprzeć się sukces. Jakość pozostaje w sercu każdej firmy. Opieka zdrowotna jest jedną spośród takich branż, dokąd stan opieki nie przypuszczalnie stanowić narażone na szkoda wewnątrz wszelką cenę. Krajobraz opieki zdrowotnej w Indiach jest bardzo prężny natomiast działa w środowisku o szybkich zmianach społecznych, gospodarczych oraz technologicznych http://www.guzniczak.eu. Dość często słyszymy o słabej opiece ponad pacjentem, zaniedbaniach, przypadkach readmisji, zakażeniach szpitalnych, nieefektywnych placówkach, nieodpowiednich zasobach, niehigienicznym środowisku. W związku z tym jakość usług medycznych staje się koniecznością, oraz akredytacja jest jedynym rozwiązaniem tego problemu!

Akredytacja jest procesem oceny stosowanym przez organizację opieki zdrowotnej w celu uzyskania dostępu oraz poprawy jakości, wydajności a skuteczności. Technecon Healthcare, jak konsultant szpitala, pomaga organizacji opieki zdrowotnej w wypełnieniu tej luki na krzyż wewnętrzną ocenę obiektów natomiast procesów szpitala w celu oceny jego gotowości akredytacyjnej, zaś także pomaga w przygotowaniu dokumentacji zgodnej spośród normami akredytacyjnymi, gdy dodatkowo prowadzi za pomocą proces akredytacji http://www.fleszar.eu. Nadrzędnym celem szpitala jest zapewnienie wysokiej jakości opieki, bezpiecznych usług zdrowotnych natomiast skrócenie czasu pobytu w szpitalu.

Kto być może się ubiegać o akredytację?

Każda zrzeszenie opieki zdrowotnej, która w tym momencie funkcjonuje
Chętni do przyjęcia odpowiedzialności w środku poprawę jakości opieki
Preferowana jest zrzeszenie zarejestrowana względnie licencjonowana przy użyciu odpowiednie władze.
Proces Akredytacji:
Ocena wniosku zgodnie z ustalonymi standardami
Badanie zanim oceną
Badanie oceniające
Przegląd zaleceń organu oceniającego z wykorzystaniem Komitet Akredytacyjny
Badanie ponownej oceny
Zbadanie aktualnych procesów oraz standardów jakościowych szpitala
Określenie standardów http://www.brozda.eu jakości natomiast parametrów wymaganych do akredytacji
Porównanie standardów akredytacyjnych z procesami obecnie stosowanymi dzięki szpital
Analiza natomiast dokumentacja luk
Zidentyfikować obszary wymagające poprawy

Oprócz wyżej wymienionych punktów, menedżerowie najwyższego szczebla powinni ugościć inicjatywę w tworzeniu chęci wśród pracowników, dać możliwość odpowiednie szkolenia w celu wszystkich pracowników oraz umożliwić odpowiedzialność z ich okolica natomiast zachęcać oraz katalizować zarządzanie zmianą.

Korzyści spośród akredytacji szpitali:

Poprawa jakości opieki, bezpieczeństwa pacjentów, tudzież tym samym nasilenie doświadczenia pacjentów http://www.chodak.eu.
Zmniejsza niebezpieczeństwo wystąpienia zdarzeń niepożądanych
Poprawa środowiska pracy gwoli personelu, co skutkuje wysoką produktywnością
Zwiększa szansę na akredytację z ubezpieczeniem oraz stronami trzecimi.
Zapewnia ufność tudzież pewność wśród pacjentów w poprzek przyrzeczenie im dostępu do dobrej jakości opieki, infrastruktury itp.
Zwiększa liczbę odwiedzin pacjentów, co prowadzi do zwiększenia przychodów
Przewaga konkurencyjna ponad szpitalami nieakredytowanymi

Szpitale akredytowane muszą ciągle podnosić stan opieki http://www.przyjemski.eu natomiast zapewniać kompatybilność z normami jakości. Jeśli w trakcie procesu akredytacji zrzeszenie akredytująca otrzyma informacje, iż informacja zespół w znacznym stopniu nie spełnia obowiązujących standardów, nie wcześniej być może pozostać podjęta werdykt o ponownym badaniu czy też cofnięciu akredytacji. Podczas kiedy droga aż do akredytacji nie jest łatwa aż do pokonania, komplet czego potrzebuje owo ciągłe wysiłki w celu osiągnięcia długoterminowych korzyści.

Related Posts