Maszyna aż do barwienia włókien – łatwa rozpoznawanie wielu włókien optycznych

Co to jest odbiornik EMI oraz czym jest platforma do badań EMI?

Odbiornik pomiarowy (analizator widma bądź urządzenie odbiorcze EMI) jest jednym spośród w największym stopniu wartościowych urządzeń dostępnych w laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) albo w ośrodku inżynieryjnym. Odbiorniki pomiarowe różnych typów są używane do wykrywania i rozwiązywania problemów EMI, które raz za razem pojawiają się we wczesnych etapach fazy rozwoju http://www.blazejowski.pl produktu. Po wprowadzeniu za pośrednictwem całokształt projektowy wszystkich poprawek EMI, odbiorniki pomiarowe są wykorzystywane aż do przeprowadzania testów certyfikacyjnych pełnej zgodności przed wysłaniem gotowego produktu do klienta. Dowiedzmy się więcej o tych urządzeniach.

Przeznaczenie odbiornika pomiarowego

Aby wydobyć promieniowane oraz przewodzone emisje generowane przez sprzęt elektroniczny, odbiorniki EMI względnie analizatory widma są używane w połączeniu spośród odpowiednimi kablami zaś przetwornikami (antena, LISN, próbnik pola E/H, itp.).

Te odbiorniki pomiarowe i analizatory widma, podobnie podczas gdy oscyloskopy, są podstawowymi przyrządami aż do przeglądania sygnałów RF. Z drugiej strony, w gruncie rzeczy gdy urządzenie odbiorcze pomiarowy patrzy na sygnały w dziedzinie częstotliwości, oscyloskopy patrzą na sygnały w dziedzinie czasu.

W rezultacie, numer sygnału RF na skali pionowej natomiast częstotliwość sygnału RF na skali poziomej są pokazywane za sprawą urządzenie odbiorcze EMI względnie analizator widma.

Co owo jest badanie EMI/EMC?

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) odnosi się do zdolności urządzenia elektronicznego do funkcjonowania w środowisku elektromagnetycznym bez zakłóceń http://www.soski.pl ewentualnie wpływu innych urządzeń elektronicznych w tej przestrzeni. Badanie EMC jest ogólnie podzielone na dwójka rodzaje:

Emisje – to zaburzenia elektromagnetyczne emitowane z wykorzystaniem przyrząd elektroniczne, które mogą wywoływać zakłócenia albo awarie w innym urządzeniu elektronicznym w tym samym środowisku.
Odporność/wrażliwość – Odporność to sztuka sprzętu elektronicznego aż do prawidłowego działania w środowisku elektromagnetycznym bez napotykania zakłóceń w wyniku emisji spośród innego urządzenia elektronicznego.

Charakter badanego urządzenia, jego przydzielenie zaś ograniczenia prawne regulujące jego eksploatacja mają prestiż na tok podejście EMC. Badania EMC mogą udawać następujące zjawiska elektromagnetyczne:

Pola magnetyczne, podczas gdy te emitowane za pomocą linie elektryczne
Obniżenie napięcia w wyniku przerwy w dostawie prądu czy też innej przerwy w dostawie energii elektrycznej.
Wyładowania atmosferyczne spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi
Szum elektromagnetyczny, kto jest również przewodzony, gdy tudzież emitowany
Elektryczność statyczna http://www.krzepkowski.pl powoduje wyładowania elektrostatyczne.

Dlaczego warto osiągać testy EMI?

Istnieje moc czynników, które powodują, że metoda EMI są odkładane na basta projektu. Pierwszym spośród nich jest pozorna trudność w przeprowadzeniu tego typu badań. Istnieją natomiast wyspecjalizowane laboratoria, które dysponują niezbędnym sprzętem http://www.rorat.pl tudzież personelem, jaki służy pomocą.

Innym częstym błędnym przekonaniem jest to, iż zasilacze są głównym źródłem problemów EMC i iż gdyby zasilacz przejdzie pozytywnie testy w trybie autonomicznym, to system, aż do którego jest podłączony, także przejdzie je pozytywnie. To nie działa w ów sposób, bowiem zasilacze służą dość w charakterze „posłaniec” niż pierwocina problemów EMC.

Pozostaje coraz myśl kosztów. Wprowadzanie modyfikacji do projektu w miarę zbliżania się do produkcji jest w znacznym stopniu http://www.wlazly.pl bardziej kosztowne aniżeli generowanie tego na wcześniejszym etapie procesu. Również cena wcześniejszych testów przesiewowych jest wysoko spodni aniżeli wartość pełnowymiarowych testów certyfikacyjnych. Im wcześniej wykryje się problemy, tym mniej kosztowne są ich naprawy.

Related Posts