Maszyna do barwienia włókien – łatwa rozpoznawanie wielu włókien optycznych

Co to jest odbiornik EMI zaś czym jest system aż do badań EMI?

Odbiornik pomiarowy (analizator widma czy też odbiornik EMI) jest jednym spośród w najwyższym stopniu wartościowych urządzeń dostępnych w laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) czy też w ośrodku inżynieryjnym. Odbiorniki pomiarowe różnych typów są używane aż do wykrywania i rozwiązywania problemów EMI, które raz za razem pojawiają się we wczesnych etapach fazy rozwoju http://www.blazejowski.pl produktu. Po wprowadzeniu za sprawą kompleks nakreślony wszystkich poprawek EMI, odbiorniki pomiarowe są wykorzystywane aż do przeprowadzania testów certyfikacyjnych pełnej zgodności poprzednio wysłaniem gotowego produktu aż do klienta. Dowiedzmy się więcej o tych urządzeniach.

Przeznaczenie odbiornika pomiarowego

Aby znaleźć promieniowane i przewodzone emisje generowane za pomocą akcesoria elektroniczny, odbiorniki EMI albo analizatory widma są używane w połączeniu z odpowiednimi kablami zaś przetwornikami (antena, LISN, próbnik pola E/H, itp.).

Te odbiorniki pomiarowe zaś analizatory widma, jednakowo gdy oscyloskopy, są podstawowymi przyrządami do przeglądania sygnałów RF. Z drugiej strony, właściwie podczas gdy urządzenie odbiorcze pomiarowy patrzy na sygnały w dziedzinie częstotliwości, oscyloskopy patrzą na sygnały w dziedzinie czasu.

W rezultacie, rozmiar sygnału RF na skali pionowej natomiast częstość sygnału RF na skali poziomej są pokazywane z wykorzystaniem odbiornik EMI ewentualnie analizator widma.

Co to jest test EMI/EMC?

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) odnosi się do zdolności urządzenia elektronicznego aż do funkcjonowania w środowisku elektromagnetycznym bez zakłóceń http://www.soski.pl względnie wpływu innych urządzeń elektronicznych w tej przestrzeni. Badanie EMC jest w ogólności podzielone na dubel rodzaje:

Emisje – owo zaburzenia elektromagnetyczne emitowane za sprawą sprzęt elektroniczne, które mogą powodować zakłócenia lub awarie w innym urządzeniu elektronicznym w tym samym środowisku.
Odporność/wrażliwość – Odporność owo wprawa sprzętu elektronicznego aż do prawidłowego działania w środowisku elektromagnetycznym bez napotykania zakłóceń w wyniku emisji z innego urządzenia elektronicznego.

Charakter badanego urządzenia, jego zarezerwowanie oraz ograniczenia prawne regulujące jego eksploatacja mają ważność na tok sposób EMC. Badania EMC mogą robić wrażenie następujące zjawiska elektromagnetyczne:

Pola magnetyczne, jak te emitowane dzięki linie elektryczne
Obniżenie napięcia w wyniku przerwy w dostawie prądu lub innej przerwy w dostawie energii elektrycznej.
Wyładowania atmosferyczne podyktowane wyładowaniami atmosferycznymi
Szum elektromagnetyczny, jaki jest zarówno przewodzony, kiedy tudzież emitowany
Elektryczność statyczna http://www.krzepkowski.pl powoduje wyładowania elektrostatyczne.

Dlaczego wskazane jest uzyskiwać testy EMI?

Istnieje mrowie czynników, które powodują, iż postępowanie EMI są odkładane na dosyć tego projektu. Pierwszym z nich jest pozorna komplikacja w przeprowadzeniu tego typu badań. Istnieją wprawdzie wyspecjalizowane laboratoria, które dysponują niezbędnym sprzętem http://www.rorat.pl tudzież personelem, kto służy pomocą.

Innym częstym błędnym przekonaniem jest to, że zasilacze są głównym źródłem problemów EMC oraz iż o ile zasilacz przejdzie pozytywnie testy w trybie autonomicznym, owo system, do którego jest podłączony, dodatkowo przejdzie je pozytywnie. To nie działa w ów sposób, jako że zasilacze służą właściwie jak „posłaniec” aniżeli pierwocina problemów EMC.

Pozostaje coraz myśl kosztów. Wprowadzanie modyfikacji do projektu w miarę zbliżania się aż do produkcji jest daleko http://www.wlazly.pl w wyższym stopniu kosztowne niż produkowanie tego na wcześniejszym etapie procesu. Również koszt wcześniejszych testów przesiewowych jest znacznie dolny aniżeli cena pełnowymiarowych testów certyfikacyjnych. Im już wykryje się problemy, tym mniej kosztowne są ich naprawy.

Related Posts