Maszyna do barwienia włókien – łatwa rozpoznawanie wielu włókien optycznych

Co owo jest urządzenie odbiorcze EMI tudzież czym jest platforma do badań EMI?

Odbiornik pomiarowy (analizator widma lub urządzenie odbiorcze EMI) jest jednym spośród w najwyższym stopniu wartościowych urządzeń dostępnych w laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) lub w ośrodku inżynieryjnym. Odbiorniki pomiarowe różnych typów są używane aż do wykrywania zaś rozwiązywania problemów EMI, które nierzadko pojawiają się we wczesnych etapach fazy rozwoju http://www.blazejowski.pl produktu. Po wprowadzeniu za sprawą zespół projektowy wszystkich poprawek EMI, odbiorniki pomiarowe są wykorzystywane aż do przeprowadzania testów certyfikacyjnych pełnej zgodności przedtem wysłaniem gotowego produktu do klienta. Dowiedzmy się więcej o tych urządzeniach.

Przeznaczenie odbiornika pomiarowego

Aby przyuważyć promieniowane tudzież przewodzone emisje generowane z wykorzystaniem utensylia elektroniczny, odbiorniki EMI czy też analizatory widma są używane w połączeniu z odpowiednimi kablami oraz przetwornikami (antena, LISN, sonda pola E/H, itp.).

Te odbiorniki pomiarowe oraz analizatory widma, jednakowo kiedy oscyloskopy, są podstawowymi przyrządami aż do przeglądania sygnałów RF. Z drugiej strony, w istocie jak urządzenie odbiorcze pomiarowy patrzy na sygnały w dziedzinie częstotliwości, oscyloskopy patrzą na sygnały w dziedzinie czasu.

W rezultacie, numer sygnału RF na skali pionowej natomiast częstotliwość sygnału RF na skali poziomej są pokazywane za pośrednictwem urządzenie odbiorcze EMI czy też analizator widma.

Co to jest badanie EMI/EMC?

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) odnosi się aż do zdolności urządzenia elektronicznego do funkcjonowania w środowisku elektromagnetycznym bez zakłóceń http://www.soski.pl ewentualnie wpływu innych urządzeń elektronicznych w tej przestrzeni. Badanie EMC jest generalnie podzielone na dubel rodzaje:

Emisje – owo zaburzenia elektromagnetyczne emitowane z wykorzystaniem instrument elektroniczne, które mogą sprawiać zakłócenia względnie awarie w innym urządzeniu elektronicznym w tym samym środowisku.
Odporność/wrażliwość – Odporność owo umiejętność sprzętu elektronicznego aż do prawidłowego działania w środowisku elektromagnetycznym bez napotykania zakłóceń w wyniku emisji spośród innego urządzenia elektronicznego.

Charakter badanego urządzenia, jego alokacja tudzież ograniczenia prawne regulujące jego użytkowanie mają waga na tok postępowanie EMC. Badania EMC mogą stwarzać pozory następujące zjawiska elektromagnetyczne:

Pola magnetyczne, jak te emitowane za sprawą linie elektryczne
Obniżenie napięcia w wyniku przerwy w dostawie prądu względnie innej przerwy w dostawie energii elektrycznej.
Wyładowania atmosferyczne podyktowane wyładowaniami atmosferycznymi
Szum elektromagnetyczny, jaki jest tak jak przewodzony, jak zaś emitowany
Elektryczność statyczna http://www.krzepkowski.pl powoduje wyładowania elektrostatyczne.

Dlaczego warto uzyskiwać testy EMI?

Istnieje mnogość czynników, które powodują, że strategia EMI są odkładane na basta projektu. Pierwszym z nich jest pozorna rafa w przeprowadzeniu tego typu badań. Istnieją jakkolwiek wyspecjalizowane laboratoria, które dysponują niezbędnym sprzętem http://www.rorat.pl a personelem, kto służy pomocą.

Innym częstym błędnym przekonaniem jest to, iż zasilacze są głównym źródłem problemów EMC oraz że jeśliby zasilacz przejdzie pozytywnie testy w trybie autonomicznym, owo system, aż do którego jest podłączony, i przejdzie je pozytywnie. To nie działa w ten sposób, bowiem zasilacze służą raczej jak „posłaniec” aniżeli początek problemów EMC.

Pozostaje jeszcze zagadnienie kosztów. Wprowadzanie modyfikacji do projektu w miarę zbliżania się do produkcji jest w dużej mierze http://www.wlazly.pl w wyższym stopniu kosztowne niż wytwarzanie tego na wcześniejszym etapie procesu. Również wartość wcześniejszych testów przesiewowych jest daleko niższy niż koszt pełnowymiarowych testów certyfikacyjnych. Im wcześniej wykryje się problemy, tym mniej kosztowne są ich naprawy.

Related Posts